Image1\
 

Om 2HD


Det glæder foreningen 2HD (tawhid), det tidligere DKCS, at tage et aktivt og ansvarligt medansvar i vores danske samfund såvel som det islamiske ved hjælp af de forskellige aktiviteter der ydes i form af syning, madlavning, arabisk, tegne og computerkurser m.m. for at åbne op for og styrke individets evne til at være aktiv i vores verden generelt og vores Danmark specifikt.

Skema og yderligere nødvendig info findes her på hjemmesiden. 2HD / DKCS er en forening som alle andre, med bestyrelse, udvalg og medlemmer. Forskellen ligger i, at vi gerne vil opnå positiv integration i vores samfund; det danske, det islamiske og evt. det kulturelle.

Unge har brug for korrekt vejledning i forbindelse med udnyttelse af deres fritid til fordel for en bedre fremtid. 2HD / DKCS vil gerne være med til at guide de unge væk fra nutidens ødelæggende veje og mørke grøfter; bandegrupper, gadevold, religiøs ekstremisme, racisme, terrorisme… osv.

Vi tror på, at vi kan hjælpe de unge ved at tilbyde dem kontinuerlige og spændende aktiviteter der både skaber fremtidige uddannelses- og arbejdsmuligheder for dem selv samt åbner op for deres aktive inddragelse i at udføre lignende projekter og starte lignende foreninger, hvis formål er samfundets bedste.

På siden findes der bl.a. aktivitetsskemaer samt andet info om foreningen og evt. fremtidige projekter.